Анализ крови сумы

Анализ крови сумы

Загальний аналіз крові Гематологочні дослідження ₴ Загальний аналіз крові з ретикулоцитами Гематологочні дослідження ₴ Загальний аналіз сечі Дослідження сечі ₴ Аналіз сечі за Зимницьким Дослідження сечі ₴ Аналіз сечі за Нечипоренком Дослідження сечі ₴ Добова втрата білка Дослідження сечі ₴ Дослідження сперми Дослідження сперми ₴ Відокремлюване з сечостатевого тракту на флору Мікроскопія ₴ Мікроскопія секрету передміхурової залози Мікроскопія ₴ Матеріал, отриманий при гінекологічному, урологічному оглядах Цитологічні дослідження ₴ Зіскрібки, відокремлюване з поверхонь ерозій, виразок, ран, нориць Цитологічні дослідження ₴ Трансудати, ексудати, секрети, екскрети Цитологічні дослідження ₴ Аланінамінотрансфераза Ферменти ₴ Аспартатамінотрансфераза Ферменти ₴ Альфаамілаза Ферменти ₴ Альфаамілаза в сечі Ферменти ₴ Гама-глутамілтрансфераза Ферменти ₴ Креатинкеназа (СК) Ферменти ₴ Креатинкеназа (СК-МВ) Ферменти ₴ Лактатдегідрогеназа Ферменти ₴ Лужна фосфатаза Ферменти ₴ Креатинін Метаболіти ₴ Креатинін в сечі Метаболіти ₴ Сечова кислота Метаболіти ₴ Сечова кислота в сечі Метаболіти ₴ Сечовина Метаболіти ₴ Сечовина в сечі Метаболіти ₴ Метанефрин, норметанефрин Метаболіти ₴ Альбумін Білки ₴ Антистрептолізин О (ASLO) Білки ₴ Мікроальбумін Білки ₴ Загальний білок Білки ₴ Протеїнограма (білкові фракції) Білки ₴ Ревматоїдний фактор (RF) Білки ₴ C-реактивний протеїн (CRP) Білки ₴ Тропонін Т Білки ₴ Феритин Білки ₴ Церулоплазмін Білки ₴ Тимолова проба Білки ₴ Остеокальцин Білки ₴ Оксипролін сечі Білки ₴ Кетонові тіла в сечі Білки ₴ HLA-B27 антиген Білки ₴ Глобулін зв’язуючий статеві гормони (SHBG) Білки ₴ Гомоцистеін Білки ₴ Залізо Мікроелементи ₴ Залізо-зв’язуюча здатність Мікроелементи ₴ Кальцій Мікроелементи ₴ Магній Мікроелементи ₴ Мідь Мікроелементи ₴ Мідь в сечі Мікроелементи ₴ Фосфор неорганічний Мікроелементи ₴ Фосфор в сечі Мікроелементи ₴ Калій Мікроелементи ₴ Натрій Мікроелементи ₴ Хлориди Мікроелементи ₴ Хлориди в сечі Мікроелементи ₴ Кальцій в сечі Мікроелементи ₴ Тригліцериди Ліпіди ₴ Холестерин загальний Ліпіди ₴ Холестерин — ЛПВГ Ліпіди ₴ Холестерин — ЛПНГ Ліпіди ₴ Індекс атерогенності Ліпіди ₴ Малоновий альдегід Ліпіди ₴ Глюкоза Вуглеводи і метаболіти вуглеводного обміну ₴ Глюкоза в сечі Вуглеводи і метаболіти вуглеводного обміну ₴ Глікозильований гемоглобін Вуглеводи і метаболіти вуглеводного обміну ₴ Глікозаміноглікани (ГаГи) Вуглеводи і метаболіти вуглеводного обміну ₴ Лактоза в сечі Вуглеводи і метаболіти вуглеводного обміну ₴ Розрахунок індексу HOMA-IR Вуглеводи і метаболіти вуглеводного обміну ₴ Білірубін загальний Пігменти ₴ Білірубін прямий Пігменти ₴ Вітамін B9 (фолієва кислота) Вітаміни ₴ Вітамін B12 (ціанокоболамін) Вітаміни ₴ Вітамін D (кальциферол) Вітаміни ₴ Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) + протромбіновий коефіцієнт Система гемостазу ₴ Протромбіновий час + фібриноген + протромбіновий індекс + МНС Система гемостазу ₴ Тромбіновий час Система гемостазу ₴ Фактор Віллебранда Система гемостазу ₴ Фактор згортання VIII Система гемостазу ₴ Вовчаковий антикоагулянт Система гемостазу ₴ D-димер Система гемостазу ₴ Альфа-фетопротеїн Маркери онкологічних захворювань ₴ Антиген плоскоклітинної карциноми Маркери онкологічних захворювань ₴ Раково-ембріональний антиген (РЕА) Маркери онкологічних захворювань ₴ Нейронспецифічна енолаза Маркери онкологічних захворювань ₴ Простатоспецифічний антиген загальний Маркери онкологічних захворювань ₴ Простатоспецифічний антиген вільний Маркери онкологічних захворювань ₴ СА-125 (антиген раку яєчника) Маркери онкологічних захворювань ₴ СА-15-3 (антиген раку молочної залози) Маркери онкологічних захворювань ₴ СА-19-9 (антиген раку підшлункової залози) Маркери онкологічних захворювань ₴ Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ кількісний) Маркери онкологічних захворювань ₴ Тиреоглобулін Маркери онкологічних захворювань ₴ СА-72-4 (антиген раку шлунка) Маркери онкологічних захворювань ₴ НЕ-4 (антиген епітеліального раку яєчників) Маркери онкологічних захворювань ₴ Комплексне обстеження на рак яєчників (HE-4, CA-125, оцінка ризику ROMA) Маркери онкологічних захворювань ₴ Тиреотропний гормон (ТТГ) Гормони ₴ Тироксин загальний (T4 заг.) Гормони ₴ Тироксин вільний (T4 вільний) Гормони ₴ Трийодтиронін загальний (T3 заг.) Гормони ₴ Трийодтиронін вільний (T3 вільний) Гормони ₴ Кальцитонін Гормони ₴ Паратгормон інтактний Гормони ₴ Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) Гормони ₴ Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Гормони ₴ Прогестерон (ПРГ) Гормони ₴ Пролактин (ПРЛ) Гормони ₴ Естрадіол Гормони ₴ Естріол вільний Гормони ₴ Тестостерон Гормони ₴ Тестостерон вільний Гормони ₴ 17-гідрокси-прогестерон (17-OH прогестерон) Гормони ₴ Плацентарний лактоген (hPL) Гормони ₴ PAPP-A Гормони ₴ Бета-хоріонічний гонадотропін вільний (Бета-ХГЛ, fHCG) Гормони ₴ Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ кількісний) Гормони ₴ Антимюллеровський гормон Гормони ₴ Інсулін Гормони ₴ С-пептид Гормони ₴ Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) Гормони ₴ Кортизол Гормони ₴ Кортизол сечі Гормони ₴ 17-кортикостероїди Гормони ₴ 17-оксикортикостероїди Гормони ₴ Адреналін, норадреналін сечі Гормони ₴ Адренокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH) Гормони ₴ Соматотропін (СТГ, HGH) Гормони ₴ Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) Аутоімунні захворювання ₴ Антиядерні антитіла, скринінг (ANA-Screen) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до ДНК двухланцюгової (ds-DNA) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до ДНК одноланцюгової (ss-DNA) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до фосфоліпідів (IgM, IgG) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до гліадину (IgG) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до тканинної трансглутамінази (IgG) Аутоімунні захворювання ₴ Антинейтрофільні антитіла (ANCA — скринінг) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до кардіоліпіну (IgG, IgM) Аутоімунні захворювання ₴ Антиспермальні антитіла (сумарні антитіла) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до модифікованого віментину (МЦВ) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до бета2-глікопротеїну1 (IgM, IgG) Аутоімунні захворювання ₴ Антитіла до рецепторів ТТГ Аутоімунні захворювання ₴ Субпопуляційний склад лімфоцитів за 7 показниками, загальний аналіз крові Імунограма ₴ Імуноглобуліни (IgA, IgM, IgG) Імунограма ₴ Імуноглобулін (IgE) Імунограма ₴ Група крові + резус фактор Імунограма ₴ Фагоцитарний індекс Імунограма ₴ Лейкоцитарна сумісність Імунограма ₴ РМП Імунограма ₴ Фактор некрозу пухлин (TNF-альфа) Цитокіни ₴ Інтерлейкіни-2 (IL-2) Цитокіни ₴ Інтерлейкіни-4 (IL-4) Цитокіни ₴ Інгаляційні алергени: суміш лучних трав (грязтиця збірна, костриця лучна, райграс багаторічний, тимофіївка, тонконіг лучний) Алергодіагностика ₴ Інгаляційні алергени: суміш бур’янів (амброзія звичайна, полин звичайний, королиця, кульбаба, подорожник) Алергодіагностика ₴ Інгаляційні алергени: суміш алергенів дерев (раннє цвітіння: вільха сіра, береза бородавчата, горішина, ліщина, американський ясен) Алергодіагностика ₴ Інгаляційні алергени: суміш алергенів дерев (пізне цвітіння: клен ясенелистий, американський бук, дуб, верба, тополя тригранна) Алергодіагностика ₴ Інгаляційні алергени: суміш цвілевих алергенів (грибок Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mukor racemosus, Alternaria neumonia (neumo)) Алергодіагностика ₴ Інгаляційні алергени: суміш побутових алергенів (кліщ D.Pteronyssimus, кліщ D Farinae, епітелій кішки, епітелій собаки) Алергодіагностика ₴ Інгаляційні алергени: суміш пір’яних алергенів (гусяче пір’я, куряче пір’я, качине пір’я) Алергодіагностика ₴ Харчові алергени: суміш алергенів дитячого харчування (яєчний білок, молоко, риба (тріска), пшениця, соєві боби, томат, яєчний жовток) Алергодіагностика ₴ Харчові алергени: суміш алергенів злакових (пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, рис) Алергодіагностика ₴ Ig E гречка Алергодіагностика ₴ a- лактульбумін Алергодіагностика ₴ Апельсин Алергодіагностика ₴ Банан Алергодіагностика ₴ Виноград Алергодіагностика ₴ Глютен Алергодіагностика ₴ Яловичина Алергодіагностика ₴ Горбуша Алергодіагностика ₴ Казеїн Алергодіагностика ₴ Какао Алергодіагностика ₴ Капуста білокачанна Алергодіагностика ₴ Полуниця/суниця Алергодіагностика ₴ Лимон Алергодіагностика ₴ Мандарин Алергодіагностика ₴ Молоко козине Алергодіагностика ₴ Молоко коров’яче Алергодіагностика ₴ Морква Алергодіагностика ₴ М’ясо кролика Алергодіагностика ₴ Перець солодкий Алергодіагностика ₴ Персик Алергодіагностика ₴ Пил хатній (Greer Labs, Inc) Алергодіагностика ₴ Свинина Алергодіагностика ₴ Соєві боби Алергодіагностика ₴ Томат Алергодіагностика ₴ Яєчний білок Алергодіагностика ₴ Яєчний жовток Алергодіагностика ₴ Оса звичайна Алергодіагностика ₴ Пір’я хвилястого папужка Алергодіагностика ₴ Епітелій морської свинки Алергодіагностика ₴ Гепатит А (HAV IgM) Вірусні інфекції ₴ Гепатит А (HAV — сумарні антитіла) Вірусні інфекції ₴ Гепатит В (HBsAg) Вірусні інфекції ₴ Гепатит В (Анти HBsAg) Вірусні інфекції ₴ Гепатит В (HBeAg) Вірусні інфекції ₴ Гепатит В (Анти HBeAg) Вірусні інфекції ₴ Гепатит В (HBcorAg IgM) Вірусні інфекції ₴ Гепатит В (HBcorAg — сумарні антитіла) Вірусні інфекції ₴ Гепатит C (HСV — сумарні антитіла) Вірусні інфекції ₴ Гепатит C (HСV IgM) Вірусні інфекції ₴ Гепатит C (HСV — спектр (антитіла до NS3, NS4, NS5 та cor білкам)) Вірусні інфекції ₴ Гепатит D (HDV — сумарні антитіла) Вірусні інфекції ₴ Вірус простого герпесу 1/2 типу (IgM) Вірусні інфекції ₴ Вірус простого герпесу 1/2 типу (IgG) Вірусні інфекції ₴ Авидність IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу Вірусні інфекції ₴ Вірус простого герпесу 1 типу IgM Вірусні інфекції ₴ Вірус простого герпесу 1 типу IgG Вірусні інфекції ₴ Вірус простого герпесу 2 типу IgM Вірусні інфекції ₴ Вірус простого герпесу 2 типу IgG Вірусні інфекції ₴ Вірус простого герпесу VI типу IgM Вірусні інфекції ₴ Вірус простого герпесу VI типу IgG Вірусні інфекції ₴ Цитомегаловірус IgM Вірусні інфекції ₴ Цитомегаловірус IgG Вірусні інфекції ₴ Авидність IgG до цитомегаловірусу Вірусні інфекції ₴ Вірус краснухи IgM Вірусні інфекції ₴ Вірус краснухи IgG Вірусні інфекції ₴ Авидність IgG до вірусу краснухи Вірусні інфекції ₴ VZV IgM (вірус герпесу людини III типу) Вірусні інфекції ₴ VZV IgG (вірус герпесу людини III типу) Вірусні інфекції ₴ Вірус Епштейна-Барр IgM до капсидного антигену (вірус герпесу людини IV типу) Вірусні інфекції ₴ Вірус Епштейна-Барр IgG до капсидного антигену (вірус герпесу людини IV типу) Вірусні інфекції ₴ Вірус Епштейна-Барр IgG до нуклеарного антигену (вірус герпесу людини IV типу) Вірусні інфекції ₴ Хламідіоз (IgM до Chlamydia pneumonia) Бактеріальні інфекції ₴ Хламідіоз (IgG до Chlamydia pneumonia) Бактеріальні інфекції ₴ Хламідіоз (IgA до Chlamydia trachomatis) Бактеріальні інфекції ₴ Хламідіоз (IgM до Chlamydia trachomatis) Бактеріальні інфекції ₴ Хламідіоз (IgG до Chlamydia trachomatis) Бактеріальні інфекції ₴ Мікоплазмоз (IgM до Mycoplasma pneumonia) Бактеріальні інфекції ₴ Мікоплазмоз (IgG до Mycoplasma pneumonia) Бактеріальні інфекції ₴ Мікоплазмоз (IgM до Mycoplasma hominis) Бактеріальні інфекції ₴ Мікоплазмоз (IgG до Mycoplasma hominis) Бактеріальні інфекції ₴ Уреаплазмоз (IgM до Ureaplasma urealyticum) Бактеріальні інфекції ₴ Уреаплазмоз (IgG до Ureaplasma urealyticum) Бактеріальні інфекції ₴ Гарднерельоз (IgM до Gardnerella vaginalis) Бактеріальні інфекції ₴ Гарднерельоз (IgG до Gardnerella vaginalis) Бактеріальні інфекції ₴ Туберкульоз (сумарні антитіла до Mycobacterium tuberculosis) Бактеріальні інфекції ₴ Хелікобактеріоз (сумарні антитіла до антигену Cag A Helicobacter pylori) Бактеріальні інфекції ₴ Бореліоз (IgM до Borrelia burgdorferi) Бактеріальні інфекції ₴ Бореліоз (IgG до Borrelia burgdorferi) Бактеріальні інфекції ₴ Гранулоцитарний анаплазмоз людини (IgM до Anaplasma phagocytophilum) Бактеріальні інфекції ₴ Гранулоцитарний анаплазмоз людини (IgG до Anaplasma phagocytophilum) Бактеріальні інфекції ₴ Токсоплазмоз (IgM до Toxoplasma gondii) Паразитарні інфекції ₴ Токсоплазмоз (IgG до Toxoplasma gondii) Паразитарні інфекції ₴ Авидність IgG до Toxoplasma gondii Паразитарні інфекції ₴ Трихомоніаз (IgM до Trichomonas vaginalis) Паразитарні інфекції ₴ Трихомоніаз (IgG до Trichomonas vaginalis) Паразитарні інфекції ₴ Аскарідоз (сумарні антитіла до Askaris Lumbricoides) Паразитарні інфекції ₴ Лямбліоз (сумарні антитіла до Lamblia intestinalis) Паразитарні інфекції ₴ Трихінельоз (сумарні антитіла до Trichinella spiralis) Паразитарні інфекції ₴ Токсокароз (сумарні антитіла до Toxocara canis) Паразитарні інфекції ₴ Ехінококоз (сумарні антитіла до Echinococcus granulosis) Паразитарні інфекції ₴ Опісторхоз (сумарні антитіла до Opisthorchidae) Паразитарні інфекції ₴ Сумарні антитіла до гельмінтів (токсокар, трихінела, ехінокок, опісторх) Паразитарні інфекції ₴ ДНК віруса гепатиту B, якісне визначення (HBV ДНК) Вірусні інфекції ₴ ДНК віруса гепатиту B, кількісне визначення (HBV ДНК) Вірусні інфекції ₴ РНК віруса гепатиту С, якісне визначення (HCV РНК) Вірусні інфекції ₴ РНК віруса гепатиту С, кількісне визначення (HCV РНК) Вірусні інфекції ₴ РНК віруса гепатиту С, генотипування HCV РНК Вірусні інфекції ₴ Herpes simplex virus I-II типу, ДНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Herpes simplex virus I-II типу, ДНК, кількісне визначення Вірусні інфекції ₴ Varicella zoster virus (VZV), ДНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Epstein-Barr virus (EBV), ДНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Epstein-Barr virus (EBV), ДНК, кількісне визначення Вірусні інфекції ₴ Cytomegalovirus, ДНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Папіломавірус 16/18 типів (HPV 16/18), ДНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Папіломавірус 16/18 типів (HPV 16/18), ДНК, кількісне визначення Вірусні інфекції ₴ Папіломавірус 31/33 типів (HPV 31/33), ДНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Папіломавірус 31/33 типів (HPV 31/33), ДНК, кількісне визначення Вірусні інфекції ₴ Папіломавірус 16-67 типів (HPV 16, 3, 33, 35, 35H, 52, 58, 67), ДНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Папіломавірус 18-59 типів (HPV 18, 39, 45, 59), ДНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Parvovirus B19, ДНК Вірусні інфекції ₴ Вірус краснухи (Rubella virus), РНК, якісне визначення Вірусні інфекції ₴ Cytomegalovirus, ДНК, кількістне визначення Вірусні інфекції ₴ Neisseria gonorrheae, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Gardnerella vaginalis, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Mycoplasma pneumonia, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Mycoplasma hominis, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Mycoplasma genitalium, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Ureaplasma urealyticum, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Chlamydia pneumonia, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Chlamydia trachomatis, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Mycobacterium tuberculosis, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Borrelia burgdorferi, ДНК, якісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Ureaplasma urealyticum, ДНК, кількісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Gardnerella vaginalis, ДНК, кількісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Mycoplasma genitalium, ДНК, кількісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Mycoplasma hominis, ДНК, кількісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Neisseria gonorrheae, ДНК, кількісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Chlamydia trachomatis, ДНК, кількісне визначення Бактеріальні інфекції ₴ Candida albicans, ДНК, якісне визначення Грибкові інфекції ₴ Candida albicans, ДНК, кількісне визначення Грибкові інфекції ₴ Toxoplasma gondii, ДНК, якісне визначення Протозойні інфекції ₴ Trichomonas vaginalis, ДНК, якісне визначення Протозойні інфекції ₴ Trichomonas vaginalis, ДНК, кількісне визначення Протозойні інфекції ₴ Toxoplasma gondii, ДНК, кількістне визначення Протозойні інфекції ₴ Посів матеріалу з жіночих статевих органів Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Генітальна система Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (раньової поверхні) міклофлори з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз мікрофлори (зів, ніс) з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (сечі) мікрофлори з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз мікрофлори (зів) з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (ніс) мікрофлори з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз мікрофлори (молока) з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз мікрофлори (молока 2) з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз мікрофлори (кон’юктива ока) з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз мікрофлори (кон’юктива ока 2) з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Посів матеріалу з чоловічих статевих органів Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (вухо) мікрофлори з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (вухо 2) мікрофлори з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (мокротиння) мікрофлори з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Визначення Candida Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Виділення на трихомонаду Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз мікрофлори (сік простати) з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (еякулят) мікрофлори з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (жовч) мікрофлори з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Бактеріологічне дослідження на гонококи та трихомонади Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Аналіз (із прямої кишки) на неспецифічну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків Дослідження біоматеріалу на мікрофлору та чутливість до антибіотиків ₴ Тиреоїдна №1 (ТТГ, Т4 віл., АТ-ТПО) Діагностичні програми досліджень ₴ Тиреоїдна №2 (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл., АТ-ТПО, АТ-ТГ) Діагностичні програми досліджень ₴ Тиреоїдна №3 (ТТГ, ТГ, АТ-ТГ) Діагностичні програми досліджень ₴ Жіноча репродуктивна панель (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, ПРГ, Е, тестостерон) Діагностичні програми досліджень ₴ Пренатальний скринінг I триместра (11-13 тиж.) вагітності (PAPP-A, бета-ХГЛ) + розрахунок індивідуального ризику трисомії 21, 18, 13 Діагностичні програми досліджень ₴ Пренатальний скринінг II триместра (16-21 тиж.) вагітності (АФП, ХГЛ, естріол вільний) Діагностичні програми досліджень ₴ Чоловіче здоров’я (тестостерон, ПСА загальний, ПСА вільний, тригліцериди, холестерин загальний, холестерин — ЛПВГ, холестерин — ЛПНГ, індекс атерогенності, глюкоза) Діагностичні програми досліджень ₴ Нирковий профіль (креатинін, сечовина, сечова кислота) Діагностичні програми досліджень ₴ Печінковий профіль (білірубін загальний, білірубін прямий, АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, загальний білок, тимолова проба) Діагностичні програми досліджень ₴ Ліпідний профіль (тригліцериди, холестерин загальний, холестерин — ЛПВГ, холестерин — ЛПНГ, індекс атерогенності) Діагностичні програми досліджень ₴ Кардіоризик (глюкоза, тригліцериди, холестерин загальний, холестерин — ЛПВГ, холестерин — ЛПНГ, індекс атерогенності, портромбіновий час, фібриноген, протромбіновий індекс, МНС) Діагностичні програми досліджень ₴ Ревмопроби (С-реактивний протеїн, ревматоїдний фактор, антистрептолізин О) Діагностичні програми досліджень ₴ Діагностика в ревматології (С-реактивний протеїн, ревматоїдний фактор, антистрептолізин О, антитіла до модифікованого віментину, Chlamidia trachomatis IgG) Діагностичні програми досліджень ₴ Діагностика остеопорозу (паратгормон інтактний, остеокальцин, кальцій, фосфор неорганічний) Діагностичні програми досліджень ₴ Діагностика цукрового діабету (глюкоза, глікозильований гемоглобін, глюкоза в сечі, інсулін, С-пептид) Діагностичні програми досліджень ₴ Діабетичний профіль (глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид) Діагностичні програми досліджень ₴ TORCH №1 IgM, IgG (токсоплазмоз, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1/2 типу, вірус краснухи) Діагностичні програми досліджень ₴ TORCH №2 IgM, IgG (токсоплазмоз, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1/2 типу, вірус краснухи, Chlamydia trachomatis) Діагностичні програми досліджень ₴ Діагностика урогенітальних інфекцій №1 IgM, IgG (мікоплазма, уреаплазма, трихомонада, хламідія, гарднерела, відокремлюване з сечостатевого тракту на флору, посів матеріалу з статевих органів) Діагностичні програми досліджень ₴ Діагностика урогенітальних інфекцій №2 IgG (мікоплазма, уреаплазма, трихомонада, хламідія, гарднерела) Діагностичні програми досліджень ₴ Діагностика урогенітальних інфекцій №3 ПЛР (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrheaе) Діагностичні програми досліджень ₴ Бактеріальний вагіноз (Gardnerella vaginalis якісне визначення, відокремлюване з сечостатевого тракту на флору, генітальна система) Діагностичні програми досліджень ₴ Фемофлор 4 ПЦР (ОБМ, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Candida spp. + KBM) Діагностичні програми досліджень ₴ Фемофлор 8 ПЦР (ОБМ, Lactobacillus spp., сем. Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma spp., Candida spp. + KBM) Діагностичні програми досліджень ₴ Фемофлор 16 ПЦР (ОБМ, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp., Fusobacterium spp. + KBM) Діагностичні програми досліджень ₴ Фемофлор Скрин ПЦР (ОБМ, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., M. hominis, M. genitalium, Ureaplasma spp., Trichomonada spp., Neisseria gonorrhaeae + KBM) Діагностичні програми досліджень ₴ Збережи серце (ЕКГ, ЕХО-КС, АЛТ, АСТ, білірубін прямий/загальний, тригліцериди, холестерин загальний/ЛПВГ/ЛПНГ, індекс атерогенності, креатинин, загальний білок, протромбіновий час, фібриноген, протромбіновий індекс, МНС) Діагностичні програми досліджень ₴ Взяття біологічного матеріалу одноразовим інструментом Послуги ₴ Взяття венозної крові вакуумними системами Послуги ₴ Взяття біологічного матеріалу для ДНК-тесту (самостійно) Послуги ₴ Взяття біологічного матеріалу для ДНК-тесту Послуги ₴ Консультація спеціаліста первинна Поліклініка ₴ Консультація спеціаліста повторна (Протягом 30 діб) Поліклініка ₴ Консультація дієтолога Поліклініка ₴ Консультація гінеколога Перепічай С.В. Поліклініка ₴ Виклик лікаря додому+консультація Поліклініка ₴ Консультація ЛОР Поліклініка ₴ Консультація гінеколога-репродуктолога Поліклініка ₴ Повторна консультація гінеколога-репродуктолога (Протягом 30 діб) Поліклініка ₴ Консультація психолога Поліклініка ₴ Комплекс 1: Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка + нирки УЗД(Дорослі) ₴ Комплекс 2: Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка УЗД(Дорослі) ₴ Комплекс 3: Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка + нирки + (визначення функції жовчного міхура) УЗД(Дорослі) ₴ Печінка + жовчний міхур УЗД(Дорослі) ₴ Визначення функції жовчного міхура УЗД(Дорослі) ₴ Підшлункова залоза УЗД(Дорослі) ₴ Селезінка + судини портальної системи УЗД(Дорослі) ₴ Сечовидільна система: Нирки + наднирники + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі УЗД(Дорослі) ₴ Нирки + наднирники УЗД(Дорослі) ₴ Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі УЗД(Дорослі) ₴ Передміхурова залоза (TA-S) УЗД(Дорослі) ₴ Передміхурова залоза (TA-S) + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі УЗД(Дорослі) ₴ Передміхурова залоза (TA-S) + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + нирки УЗД(Дорослі) ₴ Органи калитки (яєчка, придатки, оболонки) УЗД(Дорослі) ₴ Органи малого тазу (TA-S) (матка + придатки) УЗД(Дорослі) ₴ Органи малого тазу (TA-S) сечовий міхур з визначенням залишкової сечі УЗД(Дорослі) ₴ Органи малого тазу (TV-S) УЗД(Дорослі) ₴ Передміхурова залоза (TR-S) УЗД(Дорослі) ₴ Передміхурова залоза + сечовий міхур (TR-S) УЗД(Дорослі) ₴ Передміхурова залоза + сечовий міхур + нирки (TR-S) УЗД(Дорослі) ₴ ЕХО — КС (УЗД серця) + доплерометрія УЗД(Дорослі) ₴ Аорта на протязі з доплерометрією УЗД(Дорослі) ₴ Доплерометрія судин голови УЗД(Дорослі) ₴ Доплерометрія судин шиї УЗД(Дорослі) ₴ Доплерометрія судини нирок УЗД(Дорослі) ₴ Очні яблука УЗД(Дорослі) ₴ Доплерометрія вен та артерій верхньої кінцівки УЗД(Дорослі) ₴ Доплерометрія вен та артерій обох верхніх кінцівок УЗД(Дорослі) ₴ Доплерометрія вен та артерій нижньої кінцівки УЗД(Дорослі) ₴ Доплерометрія вен та артерій обох нижніх кінцівок УЗД(Дорослі) ₴ Молочні залози УЗД(Дорослі) ₴ Вилочкова залоза (тімус) УЗД(Дорослі) ₴ Щитоподібна залоза УЗД(Дорослі) ₴ Слинні залози УЗД(Дорослі) ₴ Підшкірні утворення м`яких тканин УЗД(Дорослі) ₴ Лімфатичні вузли (комплексно) УЗД(Дорослі) ₴ Лімфатичні вузли (одна область) УЗД(Дорослі) ₴ Плевральна порожнина УЗД(Дорослі) ₴ Колінний суглоб УЗД(Дорослі) ₴ Гомілковостопний суглоб УЗД(Дорослі) ₴ Ліктьовий суглоб УЗД(Дорослі) ₴ Плечовий суглоб УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження до 11 тиж. Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження 11-13 тиж. Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження 14-18 тиж. Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження 18-22 тиж. Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження 22-40 тиж. Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження двійня 11-13 тиж. Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження двійня 18-22 тиж. Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження двійня 22-40 тиж. Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Органи малого тазу (TV-S) Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Органи малого тазу (TA-S) Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Органи малого тазу (TA-S) + (TV-S) Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Цервікометрія Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ 4D-дослідження (відео або фото) УЗД(Дорослі) ₴ Запис дослідження на диск УЗД(Дорослі) ₴ Фотографія УЗД (1шт.) УЗД(Дорослі) ₴ Фолікулометрія Перепичай С.В. УЗД(Дорослі) ₴ Фолікулометрія УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження (I-й триместр вагітності, 11-13 тижнів) УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження (II-й триместр вагітності, 18-22 тижнів) УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження (III-й триместр вагітності, 22-40 тижнів) УЗД(Дорослі) ₴ УЗД шлунка та 12 пал. кишки УЗД(Дорослі) ₴ Суглоб стопи УЗД(Дорослі) ₴ Суглоб кисті УЗД(Дорослі) ₴ Тазостегновий суглоб УЗД(Дорослі) ₴ Запис дослідження на власний носій УЗД(Дорослі) ₴ Органи малого тазу (TA-S) + (TV-S) УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження (до 11 тижнів) УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження (II-й триместр вагітності, 14-18 тижнів) УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження двійня (I-й триместр, 11-13 тижнів) УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження двійня (II-й триместр, 18-22 тижів) УЗД(Дорослі) ₴ Акушерське дослідження двійня (III-й триместр, 22-40 тижнів) УЗД(Дорослі) ₴ Цервікометрія УЗД(Дорослі) ₴ ЕХО — КС (УЗД серця) + доплерометрія (Путимцев) УЗД(Дорослі) ₴ Фотографія УЗД [чорнобіла] (1шт.) УЗД(Дорослі) ₴ Комплекс 1: Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка + нирки УЗД(Діти) ₴ Комплекс 2: Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка УЗД(Діти) ₴ Комплекс 3: Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка + нирки + (визначення функції жовчного міхура) УЗД(Діти) ₴ Печінка + жовчний міхур УЗД(Діти) ₴ Визначення функції жовчного міхура УЗД(Діти) ₴ Підшлункова залоза УЗД(Діти) ₴ Селезінка + судини портальної системи УЗД(Діти) ₴ Сечовидільна система: Нирки + наднирники + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі УЗД(Діти) ₴ Нирки + наднирники УЗД(Діти) ₴ Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі УЗД(Діти) ₴ Передміхурова залоза (TA-S) + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + нирки УЗД(Діти) ₴ Органи калитки (яєчки, придатки, оболонки) УЗД(Діти) ₴ Органи малого тазу (TA-S) (матка + придатки) УЗД(Діти) ₴ Органи малого тазу (TA-S) + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі УЗД(Діти) ₴ ЕХО — КС (УЗД серця) + доплерометрія УЗД(Діти) ₴ Аорта на протязі з доплерометрією УЗД(Діти) ₴ Доплерометрія судин голови УЗД(Діти) ₴ Доплерометрія судин шиї УЗД(Діти) ₴ Доплерометрія судини нирок УЗД(Діти) ₴ Очні яблука УЗД(Діти) ₴ Молочні залози УЗД(Діти) ₴ Вилочкова залоза (тімус) УЗД(Діти) ₴ Щитоподібна залоза УЗД(Діти) ₴ Слинні залози УЗД(Діти) ₴ Підшкірні утворення м`яких тканин УЗД(Діти) ₴ Лімфатичні вузли (комплексно) УЗД(Діти) ₴ Лімфатичні вузли (одна область) УЗД(Діти) ₴ Плевральна порожнина УЗД(Діти) ₴ Колінний суглоб УЗД(Діти) ₴ Гомілковостопний суглоб УЗД(Діти) ₴ Ліктьовий суглоб УЗД(Діти) ₴ Плечовий суглоб УЗД(Діти) ₴ НСГ (Нейросонограма) (діти до 1 року життя) УЗД(Діти) ₴ ТБС (Тазостегнові суглоби) (діти до 1 року життя) УЗД(Діти) ₴ Радіохвильове лікування патології шийки матки Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильове лікування шийки матки Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильове видалення кондиломи Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильове видалення кондилом 5-10 одиниць Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильове видалення кондилом (множинні) Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильове видалення папіломи Гінекологічні послуги ₴ Введення ВМК Гінекологічні послуги ₴ Видалення ВМК Гінекологічні послуги ₴ Гінекологічний масаж (1 сеанс) Гінекологічні послуги ₴ Гінекологічний набір Гінекологічні послуги ₴ Розширена кольпоскопія Гінекологічні послуги ₴ Планування вагітності Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильове видалення папілом 5-10 одиниць Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильове видалення папілом (множинні) Гінекологічні послуги ₴ Біопсія радіохвильовим методом з гістологічним заключенням Гінекологічні послуги ₴ Біопсія радіохвильовим методом Гінекологічні послуги ₴ Гістологічне заключення Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильова коагуляція шийки матки (1 ділянка) Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильова коагуляція шийки матки (2 ділянка) Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильова коагуляція шийки матки (3 ділянка) Гінекологічні послуги ₴ Радіохвильове видалення кондилом множинні (повторне видалення) Гінекологічні послуги ₴ ЕКГ Функціональна діагностика ₴ ЕКГ + опис Функціональна діагностика ₴ Крапельне введення медикаментів (1 флакон) Сестринські маніпуляції ₴ Крапельне введення медикаментів (2 флакони) Сестринські маніпуляції ₴ Ін’єкція внутрішньовенна (струйно) Сестринські маніпуляції ₴ Ін’єкція внутрішньом’язово Сестринські маніпуляції ₴ Ін’єкція підшкірно Сестринські маніпуляції ₴ Виїзд медичної сестри для забору аналізів Сестринські маніпуляції ₴ Виїзд додому для постановки крапельниці (1 флакон) Сестринські маніпуляції ₴ Виїзд додому для постановки крапельниці (2 флакони) Сестринські маніпуляції ₴ Ін’єкція внутрішньосуглобово і периартикулярно: дрібні суглоби Ортопедичні послуги ₴ Ін’єкція внутрішньосуглобово і периартикулярно: великі суглоби Ортопедичні послуги ₴ Медикаментозні блокади Ортопедичні послуги ₴ Пункція колінного суглоба Ортопедичні послуги ₴ Видалення сірчаних пробок ЛОР послуги ₴ Набір ЛОР ЛОР послуги ₴ Масаж простати (1 сеанс) Урологічні послуги ₴ Заміна катетера Урологічні послуги ₴ Радіохвильове видалення кератопапілом 1 од. Хірургічні послуги ₴ Радіохвильове видалення кератопапілом 5-10 од. Хірургічні послуги ₴ Видалення контагіозного молюска 1 од. Хірургічні послуги ₴ Видалення контагіозного молюска 5-10 од. Хірургічні послуги ₴ Видалення контагіозного молюска 10 од. Хірургічні послуги ₴ Радіохвильове видалення родимки, фіброми (до 5 мм) Хірургічні послуги ₴ Радіохвильове видалення родимки, фіброми (більше 5 мм) Хірургічні послуги ₴ Радіохвильове видалення родимки, фіброми (більше 5мм) [обличчя] Хірургічні послуги ₴ Видалення родимки, фіброми комбінованим методом Хірургічні послуги ₴ Видалення родимки, фіброми комбінованим методом [обличчя] Хірургічні послуги ₴ Видалення новоутворень шкіри радіохвильовим методом (до 5 мм) Хірургічні послуги ₴ Видалення новоутворень шкіри [обличчя] радіохвильовим методом (до 5 мм) Хірургічні послуги ₴ Видалення новоутворень шкіри радіохвильовим методом (більше 5 мм) Хірургічні послуги ₴ Видалення новоутворень шкіри [обличчя] радіохвильовим методом (більше 5 мм) Хірургічні послуги ₴ Видалення новоутворення комбінованим методом Хірургічні послуги ₴ Хірургічне лікування новоутворення Хірургічні послуги ₴ Хірургічне лікування новоутворення (до 5 мм) [обличчя] Хірургічні послуги ₴ Хірургічне лікування новоутворення (більше 5 мм) Хірургічні послуги ₴ Хірургічне лікування новоутворення (більше 5 мм) [обличчя] Хірургічні послуги ₴ Хірургічне лікування новоутворення комбінованим методом Хірургічні послуги ₴ Хірургічне лікування новоутворення комбінованим методом [обличчя] Хірургічні послуги ₴ Лікування врослого нігтя (1 сторона) Хірургічні послуги ₴ Лікування врослого нігтя (2 сторони одного нігтя) Хірургічні послуги ₴ Пункція щитоподібної залози (без цитологічного заключення) Хірургічні послуги ₴ Пункція молочних залоз (без цитологічного заключення) Хірургічні послуги ₴ Пункція лімфатичних вузлів (без цитологічного заключення) Хірургічні послуги ₴ Пункція м`яких тканин (без цитологічного заключення) Хірургічні послуги ₴ Розкриття гнійного вогнища (абсцес, фурункул) Хірургічні послуги ₴ Розкриття, дренаж гнійного гідраденіта, флегмони Хірургічні послуги ₴ Розкриття, дренаж гнійного лімфовузла Хірургічні послуги ₴ ПХО рани малих розмірів Хірургічні послуги ₴ ПХО рани великих розмірів Хірургічні послуги ₴ Хірургічне видалення новоутворення з накладанням косметичного шва Хірургічні послуги ₴ Гістологічне заключення новоутвореннь шкіри Хірургічні послуги ₴ Загальний масаж Масаж ₴ Масаж волосистої частини голови Масаж ₴ Масаж обох верхніх кінцівок Масаж ₴ Масаж обох нижніх кінцівок Масаж ₴ Масаж одної верхньої кінцівки Масаж ₴ Масаж одної нижньої кінцівки Масаж ₴ Масаж шийно-коміркової зони Масаж ₴ Масаж шийно-грудного відділу Масаж ₴ Масаж спини Масаж ₴ Масаж попереково-крижового відділу Масаж ₴ Антицелюлітний масаж Масаж ₴ Масаж обличчя Масаж ₴ Баночний масаж Масаж ₴ Медовий масаж Масаж ₴Источник: diagnostika.sumy.ua


Добавить комментарий