Анализы крови киеве

Анализы крови киеве

Назва досліджень Строк виконання (робочі дні) Ціна, (грн)* МАНІПУЛЯЦІЇ     Забір венозної крові   30 ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ     T-3    (Т3, Трийодтиронін загальний) 1 145 T-4    (Т4, Тироксин загальний) 1 145 FT-3   (Трийодтиронін вільний, Т3 free, Т3 віл.) 1 145 FT-4   (Тироксин  вільний, Т4 free, Т4 віл.) 1 145 Anti-hTg   (АТТГ, антитіла до Тиреоглобуліну) 1 160 TSH    (ТТГ, ТСГ, Тиреотропін, Тиреотропний гормон) 1 145 TSH receptor Ab (антитіла до рецептора ТТГ) 2-3 280 TPO Ab (Антитіла пероксидази щитоподібної залози АТПО) 1 160 Tg (Thyreoglobulin, Тиреоглобулін) 1 160 Стандарт № 1 (TSH, FT-4, Anti-hTg, TPO Ab) діагностичний 1 520 Стандарт № 2 (TSH, Anti-hTg, TPO Ab) 2-й скринінг – гіпотиреоз, АІТ        1 390 Стандарт № 3 (Тg,Calcitonin, CEA) скринінг онкозахворювань щитоподібної залози 2-4 480 Стандарт № 4 (FT-4, FT-3, TPO Ab) тиреотоксикоз (діагностично-моніторинговий) 1 380 Стандарт № 5 (TSH, FT-4, FT-3) 1-й скринінг 1 370 Стандарт № 6 (TSH, Ca++ ) 1 210 Стандарт № 7 (TSH, FT4, TPO Ab) 1 380 Стандарт № 23 (TSH, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА)) 1 310 Стандарт № 24 (TSH, FT-4, Tg, (глюкоза, Insulin, індекс НОМА)) 1 570 Стандарт № 30 (TSH, Тg, Anti-hTg) 1 390 Стандарт № 31 (FT-4, FT-3) 1 240 Стандарт № 32 (TSH, Tg) 1 260 Стандарт № 35 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab) 1 510 Стандарт № 36 (TSH, FT-3, FT-4, TPO Ab, Anti-hTg (АТТГ)) 1 640 Стандарт № 37 (TSH,  FT-4) 1 270 ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ     PTH   (Паратгормон) 1-2 180 Calcitonin  (Кальцитонін) 2-4 270 25 – гідроксивітамін загальний  (25-OH вітамін D3 та  D2 , 25-OH vitamin D total) 1-2 370 Пакет КЩФ (Ca, P, Лужна(щелочная) фосфатаза) 1 150 Пакет ПКФ (PTH, Ca, P) 1-2 250 Пакет ПКЩФ (PTH, Ca, P, Лужна фосфатаза) 1-2 310 Пакет ПКФ-ИН (PTH, Ca++, P) 1-2 290 Пакет ПКЩФ-ИН (PTH, Ca++, P, Лужна фосфатаза) 1-2 340 Пакет ДКФ-ИН (25(OH)D, Ca++, P) 1-2 450 Пакет ПДКФ-ИН (25(OH)D, PTH, Ca++, P) 1-2 600 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ     Індекс вільного Tестостерону (Testosterone, SHBG, Індекс) 1 260 Лютеїнізуючий гормон (LH, ЛГ) 1 150 Фолікулостимулюючий гормон (FSH, ФСГ) 1 150 Тестостерон  загальний ( Т заг., Testosterone) 1 150 Тестостерон вільний  (Tвіл.,Testosterone free) 1 200 Пролактин (Прл., Prolactin) 1 150 Прогестерон (Прг., Progesterone ) 1 150 Естрадіол (Е2, Estradiol ) 1 150 Андростендіон (Androstenedione) 1-2 200 Дигідротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) 3 280 SHBG  (ССЗГ, секс-стероїдзв’язуючий глобулін) 1 150 Aнтимюллерів гормон (АМГ,  MIS, Інгібуюча речовина Мюллера) 1-2 370 Пакет СПКЯ  малий (LH, FSH, Testosterone, DHEA-s, C-peptide) 1 640 Пакет андрологічний ТИПП (Testosterone, Estradiol, PSA free/PSA total)  1 450 Пакет РЕЗЕРВ (FSH, AMГ) – оцінка оваріального резерву 2-4 440 Пакет РЕЗЕРВ-3 (FSH, AMГ, Estradiol) – оцінка оваріального резерву 2-4 570 Пакет НАГРУЗОЧНИЙ (LH+ LH, FSH +  FSH)  1 510 Стандарт № 11 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol) 1 510 Стандарт № 12 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone) 1 640 Стандарт № 13 (LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, Testosterone) 1 760 Стандарт № 14 (LH, FSH, Estradiol, Progesterone) 1 510 Стандарт № 15 (FSH, Estradiol, TSH, Cortisol) 1 540 Стандарт № 16 (Prolactin, Progesterone) 1 255 Стандарт № 17 (LH, FSH, Prolactin, Testosterone) 1 510 Стандарт № 18 (LH, FSH, Estradiol) 1 380 Стандарт № 19 (LH, FSH, Testosteron, Estradiol) 1 510 Стандарт № 33 (LH, FSH, Testosteron, Progesterone) 1 510 Стандарт № 34 (LH, FSH, Testosteronе) 1 380 ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА     Хоріонічний гонадотропін  (ХГЛ, hCG screen) 2-3 200 Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP  ) 2-3 170 Вільний Естріол (UE3 ) 2-3 160 Білок, асоційований з вагітністю (РАРР-А) 2-3 190 Пакет I-триместр (до 13 тижнів- РАРР-А, hCG) 2-3 320 Пакет II-триместр (з 15 до 20 тиждень -AFP, hCG, UE3) 2-3 430 ОБСТЕЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ     Альдостерон (Аldosterone) 2 260 17-a-гідроксіпрогестерон (17-a-OHP)   1 150 Дегідроепіандростерон сульфат (DHEA-s, ДГЭА-с, ) 1 150 Адренокортикотропний  гормон (ACTH, АКТГ, Кортикотропін, ) 2-4 280 Кортизол (Cortisol, К. ,) 1 200 Пакет АГС (17-a- OHP,  Cortisol,  DHEA-s)  1 425 Пакет АГС-2 (17-a- OHP,  Cortisol в сечі,  DHEA-s, )  1 425 Пакет КоНК  (Cortisol, Пакет ХНК (Na, K, Ca++) 1 330 ОБСТЕЖЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЖИРОВОГО ОБМІНІВ     Глюкоза 1 90 Глюкозотолерантний тест (2 визначення) 1 190 Глюкозотолерантний тест (3 визначення) 1 270 HbA1c (глікозильований,  глікогемоглобін) 1 180 Інсулін (Insulin) 1 160 Ц-пептид  (С-пептид, C-peptide) 1 160 Лептин (Leptin) 2-3 380 Пакет ІСЛ (Leptin, C-peptide, Insulin) 2-3 595 Індекс НОМА (Глюкоза, Insulin, індекс НОМА) 1 200 Стандарт № 10 (C-peptide, HbA1c, Leptin, Пакет ХТЛ) моніторінг СД тип 2 2-3 810 Стандарт № 20 (C-peptide, HbA1c, Глюкоза) 1 370 Стандарт № 21 (пакет ХТЛ-Ліпідограма, Сечова кислота, індекс НОМА (глюкоза, Інсулін, індекс НОМА), C-peptide)) 1 570 Стандарт № 22 (C-peptide, HbA1c) 1 280 ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ     Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) 1-2 170 Простатспецифічний антиген  загальний (PSA total) 1 150 PSA free/PSA total (з визначенням коефіцієнта) 1 240 PSA total  (пільговий) 1 120 PSA free/PSA total з визначенням коефіцієнта (пільговий) 1 190 Раково-ембріональний антиген (СЕА,РЭА) 1-2 170 Ранній онкомаркер яєчників (HE4) 1-2 370 Онкомаркер яєчників (CA 125)  1-2 170 Онкомаркер молочної залози (CA 15-3)   1-2 170 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9)  1-2 170 Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 1-2 280 Нейрон-специфічна енолаза (NSE, маркер дрібноклітинного раку легенів) 1-2 280 Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП) 1-2 750 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 1-5 460 Пакет ОНКО-1 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA, Tg) 1-2 710 Пакет ОНКО-2 (CA 125, CA 15-3, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg) 1-2 1190 Пакет ОНКО-3 (PSA free/PSA total, CA 19-9, СА 72-4, NSE, CEA, Tg) 1-2 1095 Індекс ROMA (CA 125 , HE4, Індекс ROMA) – розрахунок ризику раку яєчників 1-2 450 Пакет ПКР (PSA free/PSA total, СЕА) діагностичний 1-2 340 Пакет СТС (AFP, hCG, СЕА) діагностика пухлин яєчка 1-2 430 Пакет PSA (Testosterone, Testosterone free, PSA free/PSA total)  1 500 ФАКТОРИ РОСТУ     Соматотропний гормон (GH, СТГ, гормон росту, соматотропін) 1 170 Інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF- 1, соматомедін С) 1-2 250 Пакет GH-2 (GH + GH) 1 290 Пакет GH-3 (GH + GH + GH ) 1 430 ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ В КРОВІ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ     Калій (K) 1 60 Натрій (Na) 1 60 Фосфор (P) 1 60 Кальцій загальний (Ca) 1 60 Кальцій іонізований (Ca++) 1 100 Залізо (Fe) 1 60 Магній (Mg) 1 60 Мідь (Cu) 1 90 Пакет Мікроелементи (Fe, Mg, Cu, Na, K, Ca, Ca++, P) 1 390 Пакет ХНК (Na, K, Ca++) 1 190 ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ     Загальний аналіз крові без формули (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) 1 110 Формула крові 1 60 ШОЕ 1 60 Розгорнутий аналіз крові  з формулою крові, ШОЕ  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT+ формула крові+ ШОЕ) 1 160 КОАГУЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГЕМОСТАЗ)     Коагулограмма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген) 1 280 Протромбін (протромбіновий час в сек., процент протромбіну за Квіком, МНО (INR)) 1 95 АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час) 1 90 Д-димер 1 170 Фібріноген 1 95 БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ     Розгорнутий варіант біохімічного обстеження: (Печінкові проби,  Ниркові проби№2,  Ліпідограма,  Мікроелементи, Глюкоза, Альфа-амілаза,  Сечова кислота, КФК, ЛДГ) 1 990 Стандартний варіант біохімічного обстеження: (Білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альфа-амілаза, Креатинін,  Глюкоза, Холестерин) 1 490 Печинкові проби: (Білірубін загальний та прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Білок заг, Альбумін, Лужна фосфатаза, ГГТП) 1 280 Ниркові проби: (Креатинін, Сечовина , Пакет ХНК (Na, K, Ca++) ) 1 240 Ниркові проби № 2: (Креатинін, Сечовина , Cечова кислота) 1 145 Пакет ХТЛ – Ліпідограма (Холестерин, Тригліцеріди, Ліпопротеїди фракційно: ВП/НП/ОНП, індекс атерогенності) 1 230 Пакет терапевтичний Стандартний:  (Розгорнутий аналіз крові  з формулою крові, ШОЕ, загальний аналіз сечі) 1 230 Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний) 1 460 Білірубін загальний 1 60 Білірубін прямий 1 60 АСТ (Aспартатамінотрансфераза) 1 60 АЛТ (Aланінамінотрансфераза) 1 60 Тимолова проба 1 60 Білок загальний 1 60 Альбумін 1 60 Лужна(щелочная) фосфатаза 1 60 ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза) 1 60 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1 60 Креатинін 1 60 Сечовина (мочевина) 1 60 Холестерин 1 60 Тригліцеріди 1 60 Альфа-амілаза 1 60 Сечова (мочевая) кислота 1 60 Креатинфосфокіназа (КФК загальна) 1 60 Аполіпопротеїн А-1 1-3 120 Аполіпопротеїн – В 1-3 120 Ліпаза 1-3 130 Гомоцистеїн 1-3 450 Мозковий натрійуретичний пропептид (NTpro-BNP) 1-2 450 Білкові фракції 1-3 140 РЕВМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ     Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (напівкількісне визначення) 1 170 Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) 2-3 80 C-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення) 2-3 80 Антистрептолізін-О (АСЛ-О) (кількісне визначення) 2-3 80 Ревмопроби (РФ, СРБ, АСЛ-О) (кількісне визначення) 2-3 210 Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL6) 1-2 750 ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМІЇ     Загальна залізозв’язуюча здатність сиворотки  (ЗЗЗС) 1-3 100 Феритин (FERR) 1 180 Ціанокобаламін (вітамін B12) 1-2 180 Фолієва  кислота (FOL3) 1-3 260 ІМУНОЛОГИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ     Вміст імуноглобулінів – IgA, IgМ, IgG 2-3 460 Вміст імуноглобуліна – IgA 2-3 170 Вміст імуноглобуліна – IgM 2-3 170 Вміст імуноглобуліна – IgG 2-3 170 Вміст імуноглобуліна – IgE 1-2 150 МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ     Антитіла до фосфоліпідів IgG ( APHL IgG) 1-8 300 Антитіла до фосфоліпідів IgМ ( APHL IgМ) 1-8 300 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду IgG (Anti – CCP) 1-8 460 Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг 1-8 460 ОБСТЕЖЕННЯ  СЕЧІ     Аналіз сечі Загальний (з мікроскопією осаду) 1 120 Аналіз сечі за Нечипоренком 1 95 Аналіз сечі на вміст цукру  1 80 Аналіз сечі на білок  1 80 Кортизол у сечі (добова сеча) 1 200 ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ     Вірусний гепатит А     Гепатит А – антитіла IgM до HAV 3 270 Вірусний гепатит В     Гепатит B – HBsAg (австралійський антиген) 1-2 180 Гепатит B – антитіла IgG до HbsAg 1-3 280 Гепатит B – загальні антитіла до HbcorAg 1-2 200 HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиHBsAg, антиHBcorAg 1-4 640 ПЛР Гепатит В (якісне визначення) 1-4 440 Вірусний гепатит С     Гепатит С – загальні антитіла до HCV  1-2 220 Гепатит С – антитіла IgG до HCV  1-2 170 ПЛР Гепатит С (генотипування) 1-3 690 ПЛР Гепатит С (якісне визначення) 1-3 490 ПЛР Гепатит С (кількісне визначення, Real – time) 5 950 Генетичні дослідження     Інтерлейкін 28 бета (IL28B)  1-5 790 Генетичні поліморфізми асоційовані з порушенням обміну (непереносимості) лактози 5 670 Вірусний гепатит Е     Гепатит E – антитіла lgG до HEV  1-2 170 Гепатит E – антитіла IgM до HEV 1-2 170 Герпетичні віруси     Варіцелла Зостер – антитіла IgG до VZV (3 тип) 1-4 230 Варіцелла Зостер – антитіла IgM до VZV (3 тип) 1-4 230 Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 1/2 типу 1-2 160 Вірус герпесу – антитіла IgM до HSV 1/2 типу 1-2 160 Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 1 типу 1-2 160 Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV 2 типу 1-2 160 Вірус герпесу – антитіла IgG до HSV (6 тип)  1-4 230 ПЛР Вірус герпесу  HSV 1/2 типу (якісне визначення)  1-4 230 ПЛР HHV 6 (плазма , сиворотка) 1-4 230 Краснуха     Краснуха – антитіла lgG до Rubella 1-2 150 Краснуха – антитіла lgM до Rubella 1-2 150 Токсоплазмоз     Токсоплазма – антитіла lgG до Toxoplasma gondii 1-2 150 Токсоплазма – антитіла lgM до Toxoplasma gondii 1-2 150 ПЛР Toxoplasma gondii (якісне визначення)  1-4 230 Цитомегаловірусна інфекція     Цитомегаловірус – антитіла lgM до CMV 1-2 150 Цитомегаловірус – антитіла lgG до CMV 1-2 150 ПЛР CMV (якісне визначення) 1-4 240 Інфекційний мононуклеоз     Епштейн-Барр вірус – антитіла lgM до капсидного антигену EBV (VCA lgM) 1-2 160 Епштейн-Барр вірус – антитіла lgG до капсидного антигену EBV (VCA lgG) 1-2 160 Епштейн-Барр вірус – антитіла lgG до ядерного (нуклеарного) антигену EBV (EBNA lgG) 1-2 160 ПЛР EBV (якісне визначення)  1-4 240 Пакет EBV (EBV VCA IgG, EBV VCA IgM,  EBNA IgG) 1-2 390 Інші інфекції     Хелікобактер – антитіла lg( G+М+А) до Helicobacter pylori  1-2 160 Хламідіі – антитіла IgG+IgA до Chl.trahomatis 1-2 150 Уреаплазма – антитіла IgG до U.urealiticum 1-2 140 Бореліоз – антитіла IgG до Borrelia burgdorferi 1-2 180 Бореліоз – антитіла IgМ до Borrelia burgdorferi 1-2 180 Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli)  1-2 250 Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli)  1-2 180 Сифіліс (Антитіла Ig G +M доTreponema pallidum ), антитіла сумарні 1-2 170 TORCH – інфекції     Пакет TORCH IgG+ IgM (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 1-2 970 Пакет TORCH IgG – 1 (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 1-2 490 Пакет TORCH IgG – 2 (перед вагітністю; TOXO, CMV, HSV 1/2) 1-2 370 Пакет TORCH  IgG – 3 (TOXO, RUB, CMV) 1-2 360 ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ     Ехінококк – антитіла (IgG + IgA) до эхінококку (якісне визначення) 1-2 190 Токсокароз – антитіла IgG до токсокарів (якісне визначення) 1-2 200 Опісторхоз – антитіла IgG до описторхів (якісне визначенняе) 1-2 180 Трихінелез – антитіла (IgG + IgA) до трихінел (якісне визначення) 1-2 180 Цистицеркоз – антитіла IgG до цистицерків (якісне визначення) 1-2 190 Аскарідоз – антитіла IgG до аскарід (якісне визначення – кров) 1-2 280 Лямбліоз –  загальні антитіла  (lgG + IgМ + IgA) до лямблій 1-2 190 Стандарт П1 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій) 1-2 680 Стандарт №П2 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу) 1-2 970 Стандарт №П3 (IgG до токсокарів, IgG до опісторхів, IgG до аскарід, загальні антитіла до лямблій, IgG+IgA до трихінел, IgG+IgA до ехінококу,антитіла IgG до цистицерків ) 1-2 1120 ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ     Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ”(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV)  1-2 480 Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ 2″(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) +Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний) 1-2 940 Пакет “ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ 3″(Сифіліс (Treponema) антитіла сумарні, Гепатит B – HBsAg (австралійский антиген), Гепатит С – загальні антитіла до HCV) +Пакет СОЦІАЛЬНИЙ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний,креатинін, глюкоза, Розгорнутий аналіз крові  (гематологічний аналіз WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT), аналіз сечі загальний)) + Коагулограма (Протромбін, АЧТЧ, Фібріноген) 1-2 1220 АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ     ПАКЕТ “алергени домашнього пилу”:
(Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, D.pteronyssinus, D.farinae, домашній пил) 1-2 220 ПАКЕТ “харчові алергени (коров’яче молоко)”
(альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн) 1-2 220 ПАКЕТ ” харчові алергени (РИБА : тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала) 1-2 220 ПАКЕТ ” харчові алергени (МОРЕПРОДУКТИ : тріска, креветка, мідія, тунець, лосось) 1-2 220 ПАКЕТ “Алергени на пір’я ” 
(гуска, курка, качка, індик) 1-2 220  ПАКЕТ “пилок дерев (раннє цвітіння)”
(вільха європейська, береза бородавчаста, ліщина, ясен європейський) 1-2 220 ПАКЕТ пилок бур’янів”
(амброзія звичайна, полин звичайний, королиця звичайна, кульбаба лікарська, подорожник) 1-2 220 ПОБУТОВІ АЛЕРГЕНИ     Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus 1-2 80 Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae 1-2 80 Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture 1-2 80 Побутові алергени комплекс: (Пилові кліщі виду Dermatophagoides pteronyssinus; Пилові кліщі виду Dermatophagoides farinae; Алергени домашнього пилу/ House Dust Mixture”) 1-2 190 АЛЕРГЕНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ     Кішка (епітелій) 1-2 80 Собака (епітелій) 1-2 80 Собака (шерсть) 1-2 80 Алергени тваринного походження комплекс: (Кішка (епітелій); Собака (епітелій);Собака (шерсть)) 1-2 190 ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ     Яєчний білок 1-2 80 Житнє борошно 1-2 80 Ячмінне борошно 1-2 80 Апельсин 1-2 80 Глютен 1-2 80 Какао 1-2 80 Харчові алергени комплекс: (Яєчний білок, Житнє борошно, Ячмінне борошно, Апельсин, Глютен, Какао) 1-2 390 АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК ДЕРЕВ     Верба 1-2 80 Тополя тригранна 1-2 80 Ясен європейський 1-2 80 Алергени на пилок дерев комплекс: (Верба, Тополя тригранна, Ясен європейський) 1-2 190 АЛЕРГЕНИ НА ПИЛОК БУР’ЯНІВ      Амброзія звичайна 1-2 80 Кульбаба лікарська 1-2 80 Пилок бурянів комплекс: (Амброзія звичайна, Кульбаба лікарська)  1-2 130Источник: labmtm.com


Добавить комментарий